Diensten

Diensten

Audiovisueel vertalen


Denis MAS richt zich vooral op audiovisueel vertalen. Hoewel onder deze naam een aantal zeer verschillende vertaalvormen vallen, hebben ze allemaal iets gemeen met elkaar: ze hebben te maken met audiovisuele media en entertainment.  Bij audiovisueel vertalen gaat het  niet noodzakelijk om teksten die worden overgedragen naar een andere taal en bovendien moet er rekening worden gehouden met een heel ander soort medium dan de gebruikelijke tekstdragers (hoewel deze natuurlijk ook zeer divers kunnen zijn: het veralen van een geneesmiddelenbijsluiter is niet hetzelfde als het vertalen van een literair werk of een handleiding). Soms wordt bij audiovisueel vertalen  ook de betekenis van vertalen iets ruimer aangenomen dan wat men er zich initieel bij voorstelt. Vertalen hoeft immers niet per se enkel tussen twee teksten te plaats te vinden. Hieronder even kort enkele verschillende vormen van audiovisueel vertalen en wat er precies wordt vertaald:
Ondertitelen


Hier zijn verschillende vertaalacties mogelijk. Zo komt het vaak voor dat de ondertitelaar  op gehoor moet vertalen.

Ondertitelen voor doven en slechthorenden verschilt van vertalend ondertitelen omdat de 'doeltekst' vaak in dezelfde taal is als die van het originele videomateriaal. Echter, deze ondertitels hebben meer informatie nodig dan  enkel de strikte overdracht van dialoog in geschreven tekst: ook belangrijke omgevingsgeluiden of muziek krijgen een plaats in deze ondertitels. Bovendien geldt hier ook  dat de ondertitels zo letterlijk mogelijk moeten weergevan  wat er gezegd wordt, waardoor leessnelheden vaak een stuk hoger liggen.


Audiobeschrijving


Of Audiodescriptie (afgekort: AD) is een vrij nieuwe vorm van audiovisueel vertalen. Hierbij wordt  beeld omgezet in gesproken tekst. De vertaler gaat  wat er in beeld te zien is, vertalen naar een geschreven tekst die achteraf ingelezen wordt en tussen de dialogen wordt geplaatst. Op die manier kan een blinde of slechtziende toch volgen wat er zich afspeelt op het scherm.


Nasynchronisatie


Gesproken tekst in de ene taal wordt omgezet in gesproken tekst in de andere taal. Hierbij krijgt de vertaler vaak wel een script in de brontaal die dan in de doeltaal perfect op de mondbewegingen van de personage in beeld moet passen. De vertaling krijgt ook tijdcodes, zodat  de opnamestudio er achteraf meteen mee aan de slag kan.


Meer weten over audiovisueel vertalen? Neem dan een kijkje onder 'vertalen'. Meer specifieke informatie over deze  vertaalvormen kunt u ook onder de andere kopjes bovenaan deze pagina vinden.


Om kwaliteit te kunnen garanderen, zijn mijn werktalen beperkt tot Engels en Spaans naar het Nederlands (mijn moedertaal). Omdat elke vorm van audiovisueel vertalen ook onderhevig is aan een aantal verschillende factoren, is het haast onmogelijk om zomaar een prijs te plakken op, zeg maar, ondertitelen. Want niet enkel de vorm, maar ook de talencombinatie, onderwerp en beschikbaar materiaal (script of niet?) hebben een invloed op hoeveel tijd ik moet spenderen aan uw vertaling en dus ook op de prijs. Voor vragen of een prijsindicatie op maat van uw project kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen via het contactformulier.


Bent u op zoek naar andere talencombinaties, dan verwijs ik u graag door naar een van mijn collega-vertaler.

Blijf op de hoogte

Volg mij op deze sociale netwerken

Denis Media Access Services

Mechelsesteenweg 233

2550 Kontich


0 (032) 472 44 33 12


info@d-mas.be


@DenisMAS_

Nuttige links:


Belgische Kamer van Vertalers en Tolken: www.cbti-bkvt.org

De Taalsector: www.taalsector.be

De Taalunie: www.taalunie.org

Vlaams audiovisueel fonds: www.vaf.be

Brailleliga: www.braille.be

ADLAB-project: www.adlabproject.eu