Ondertitelen

Ondertitelen
Bij ondertitelen denken we al snel aan vertalend ondertitelen. Hierbij is de taal van de ondertitels niet dezelfde als die van het videomateriaal. Soms zijn de ondertitels zelfs in twee verschillende talen. Denk maar aan de ondertiteling in de bioscoop, waar de bovenste regel in een andere taal is dan de onderste. Ondertitels die in dezelfde taal zijn als die van het videomateriaal komt ook voor en dus in die zin zijn deze niet vertalend.

Of toch wel? Wanneer iemand een bepaalde tongval heeft die niet voor iedereen even duidelijk is, wordt er ook gebruik gemaakt van ondertitels. Je kan dus wel zeggen dat we hier wel vertalen, al blijven we strikt genomen dezelfde taal gebruiken.


Wilt u uw videomateriaal toegankelijk maken voor doven en slechthorenden? Dan is een aangepaste ondertiteling voor deze doelgroep eveneens mogelijk.
Om kwaliteit te kunnen garanderen, zijn mijn werktalen beperkt tot Engels en Spaans naar het Nederlands (mijn moedertaal). Omdat elke vorm van audiovisueel vertalen ook onderhevig is aan een aantal factoren, is het haast onmmogelijk om standaard prijzen te hanteren. Want niet enkel de vorm en het onderwerp maar ook de talencombinatie en beschikbaar materiaal (script of niet?) hebben een invloed op hoeveel tijd ik moet spenderen aan uw vertaling en dus ook op de prijs. Voor vragen of een prijsindicatie op maat van uw project kan u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen via het contactformulier.


Bent u op zoek naar andere talencombinaties, dan verwijs ik u graag door naar een van mijn collega-vertalers.

Blijf op de hoogte

Volg mij op deze sociale netwerken

Nuttige links:


Belgische Kamer van Vertalers en Tolken: www.cbti-bkvt.org

De Taalsector: www.taalsector.be

De Taalunie: www.taalunie.org

Vlaams audiovisueel fonds: www.vaf.be

Brailleliga: www.braille.be

ADLAB-project: www.adlabproject.eu

Mechelsesteenweg 233

2550 Kontich


0 (032) 472 44 33 12


info@d-mas.be


@DenisMAS_

Denis Media Access Services