Workflow nasynchronisatie

Hieronder vindt u de workflow van hoe ik de vertaling van uw dubbing- of  nasynchronisatieproject aanpak.

Stap 1:

Materiaal aanleveren

U levert het beeldmateriaal aan in bestandsformaat naar keuze, samen met een scenario of as recorded script. De vertaalsoftware lust de meest courante formaten, het liefst met een framesnelheid van 25 fps, maar ook afwijkende framerates zijn geen probleem.


Het materiaal heeft bij voorkeur ingebrande tijdcodes en een gesplitst audiospoor: Dialogen rechts en music & effects links. Zo kan ik steeds het onderscheid horen tussen wat gedubd en dus gescript moet worden en wat niet.

Stap 2:

Vertalen en scripten

Het vertalen gebeurt op gehoor, met het script of scenario ter ondersteuning. Hierbij hou ik zo veel mogelijk rekenig met lipsync en het aantal lettergrepen.


Het script wordt overzichtelijk onderverdeeld per personage en krijgt ook extra informatie zoals of de tekst een voice-over is, waar er liedjes beginnen en eindigen of waar er pancartes en andere beeldteksten zijn, samen met hun vertaling.

Stap 3:

Tijdcodes toewijzen

Al in de vorige stap werden er tijdcodes aan het script toegewezen bij wijze van houvast.

Om straks in de studio nauwkeurig naar het begin van elke lijn te kunnen gaan, moet het dubbingscript ook precieze tijdcodes per lijn bevatten. Deze tijdcodes kunnen tot op de frame nauwkeurig zijn, maar hh:mm:ss is gangbaarder.

Stap 4:

Metadata verzamelen

Als laatste stap wordt er een samenvatting gemaakt van de aflevering of film


Deze samenvatting omvat onder andere een korte synopsys, een opsomming van de beeldteksten met hun vertaling en overeenstemmende tijdcodes en een overzicht van welke personages in de aflevering voorkomen, of ze al dan niet zingen en hoeveel inzetten ze hebben in de betreffende aflevering of film.


Hiermee kan de studio aan de slag voor de casting of het berekenen van de studiotijd van de stemacteurs.

Klaar om uw nasynchronisatie

te laten vertalen?